položek
s DPH
  • Zobrazit

Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového knihkupectví
KNIHY-ONLINE-DOMECEK-JAKUB.CZ
 
  1. Úvodní ustanovení
               Provozovatelem těchto stránek je firma Václav Tschulik, Domeček, Kostelní 145, 790 01 Jeseník; fyzická osoba – IČO: 60966742, plátce DPH – DIČ 5812170738, který podniká na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem Městského úřadu Jeseník, č.j. 4136ú04/Za. (dále jen „prodávající“ .)
 
            Kupujícím se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku.
 
  1. Objednávka
         Zboží vybrané prostřednictvím internetového obchodu www.knihy-online-domecek-jakub.cz vloží kupující do nákupního košíku a po vyplnění objednávkového formuláře odešle objednávku. Odeslání objednávky je prodávajícím považováno za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, požadované objednávkovým formulářem. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Po odeslání objednávky kontaktuje vždy prodávající kupujícího e-mailem a potvrdí přijetí objednávky, čímž je uzavřena kupní smlouva.
    
       Objednávku je kupující oprávněn zrušit (osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou). Zrušení objednávky je účinné, pokud je doručeno prodávajícímu dříve, než bylo zboží odesláno kupujícímu. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vynaložených nákladů.
 
      Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží je již rozebráno, nebo se změnila jeho cena. V těchto případech prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího, aby s ním dohodl řešení.
     Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neobjednal či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.
 
  1. Ceny zboží
         Nákupem přes naše internetové knihkupectví získává zákazník automaticky slevu 10%  na veškeré objednané zboží, včetně zboží v AKCI ! Cena u zboží je v nabídce prodávajícího uvedena vždy s DPH, a to jak původní doporučená prodejní cena, tak cena po slevě, kterou zaplatí zákazník v případě objednávky zboží. Registrovaní zákazníci mohou získat další procenta slevy jako bonus.
 
  1. Doprava zboží
               Dodání objednaného zboží se realizuje způsobem, který si kupující vybral při vyplňování objednávky. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Zásilka obsahuje vždy daňový doklad. V případě výběru osobního odběru v některém z kamenných knihkupectví prodávajícího je zákazník nejprve e-mailem nebo telefonicky formou SMS zprávy informován, kdy si může objednané zboží vyzvednout. Takto objednané zboží je standardně uchováváno na zvolené prodejně po dobu 3 týdnů od odeslání informace, že je nachystáno.
   
  1. Dodací lhůty
         Po potvrzení přijaté objednávky prodávajícím začne být tato neprodleně vyřizována. V převážné většině případů je zboží odesláno do 2 – 7 pracovních dnů, podle toho, zda je skladem v prodejnách e-shopu nebo na centrále.
     Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta až po připsání částky na účet prodávajícího.
 
  1. Platební podmínky
6.1. Při osobním odběru na prodejně zvolené prodávajícím je platba realizována v hotovosti přímo na prodejně a zákazníkovi se neúčtuje žádný poplatek za dodání zboží.
6.2. Při volbě platby převodem ušetří zákazník za platbu dobírkové poukázky a je mu účtována pouze cena za standardní poštovné ve výši 77,-Kč. Zboží může být expedováno až po připsání požadované částky na bankovní účet prodávajícího č. 170961365/0300, pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky. Pokud nebude platba uskutečněna do 30 dnů od vzniku objednávky, bude tato stornována.
6.3. Při platbě dobírkou probíhá platba v hotovosti při předání zboží poštovním nebo jiným dopravním kurýrem. Cena za poštovné při platbě dobírkou činí 115,-Kč.
6.4. Školám, knihovnám a jiným institucím, popř. některým registrovaným zákazníkům je po dohodě možno předat nebo zaslat zboží na fakturu s 14-ti denní splatností a slevou 15% !
6.5. Balné ani jiné náklady na dopravu kromě poštovného nejsou účtovány
6.6. Při objednávce nad 1500,-Kč je doprava zdarma.
 
  1. Reklamace a odstoupení od smlouvy
7.1. Reklamace vadného nebo jiného než objednaného zboží se uplatňuje u prodávajícího buďto přímo v prodejně, kde bylo převzato, nebo zasláním poštou zpět na adresu odesílatele s uvedením vad přijatého zboží a čísla daňového dokladu, popřípadě čísla objednávky. V případě důvodné reklamace má kupující nárok:
a)      v případě, že reklamovaná vada je odstranitelná, na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (opravu), nebo výměnu zboží nebo jeho součásti, nebo přiměřenou slevu
b)      v případě, že reklamovaná vada je neodstranitelná a brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující právo na výměnu věci nebo odstoupení od kupní smlouvy.
7.2. Záruční doba na zboží činí minimálně 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo neodborným zacházením, instalací či obsluhou, které jsou v rozporu s pokyny výrobce.
7.3. Při převzetí zboží je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu dodaného zboží. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.
7.4. Odstoupení zákazníka od smlouvy. Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy a vrátit dodané zboží na vlastní náklady do 14-ti dnů od jeho převzetí, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve smyslu ustanovení par. 53 odst. 7 a par. 54 Občanského zákoníku v platném znění. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno (u audio nahrávek a multimediálních CD nesmí být porušen obal) a musí být vráceno včetně všech dokumentů. Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka za zboží i dopravu na číslo bankovního účtu kupujícího nebo osobně v provozovně prodávajícího. Maximální lhůta pro vrácení peněz činí 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 
 
  1. Ochrana osobních údajů
         Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.
         K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nový zákazník ne serveru. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.
       Registrovaný zákazník má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele na základě písemné žádosti, kde musí být uvedeno jeho přihlašovací jméno a heslo.
       Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.
 
  1. Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito Obchodními podmínkami internetového knihkupectví KNIHY-ONLINE-DOMECEK-JAKUB.CZ, platnými v době odeslání objednávky kupujícím.
     Ostatní práva a povinnosti účastníků smlouvy, která nejsou upravena těmito Obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními předpisů platných v České republice, zejména Občanským zákoníkem.
     Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
 
     Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 15.10.2009. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na adrese
www.knihy-online-domecek-jakub.cz.
 
    
Děkujeme za Váš zájem a případné objednávky a věříme, že budete s našimi službami spokojeni. Vážíme si každého zákazníka, a proto budeme rádi, když nám zašlete své připomínky, návrhy či dotazy – buďto prostřednictvím našich e-mail adres:
knihydomecek@seznam.cz, knikupectvi.jakub@seznam.cz či přímo prostřednictvím okénka „Napište nám…“ na ploše našeho internetového obchodu, nebo telefonicky na čísla uvedená v oddělení Kontakty.

KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: Václav Tschulik
Kostelní 145, 790 01 Jeseník
tel. 777 273 441, 587 571 089
email:
knihydomecek@seznam.cz


JavaScript musí být povolen