položek
s DPH
  • Zobrazit

Reklamace


             Reklamace a odstoupení od smlouvy

 1. Reklamace vadného nebo jiného než objednaného zboží se uplatňuje u prodávajícího buďto přímo v prodejně, kde bylo převzato, nebo zasláním poštou zpět na adresu odesílatele s uvedením vad přijatého zboží a čísla daňového dokladu, popřípadě čísla objednávky. V případě důvodné reklamace má kupující nárok:
a)      v případě, že reklamovaná vada je odstranitelná, na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (opravu), nebo výměnu zboží nebo jeho součásti, nebo přiměřenou slevu
b)      v případě, že reklamovaná vada je neodstranitelná a brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující právo na výměnu věci nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Záruční doba na zboží činí minimálně 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo neodborným zacházením, instalací či obsluhou, které jsou v rozporu s pokyny výrobce.
 3. Při převzetí zboží je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu dodaného zboží. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.
 4. Odstoupení zákazníka od smlouvy. Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy a vrátit dodané zboží na vlastní náklady do 14-ti dnů od jeho převzetí, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve smyslu ustanovení par. 53 odst. 7 a par. 54 Občanského zákoníku v platném znění. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno (u audio nahrávek a multimediálních CD nesmí být porušen obal) a musí být vráceno včetně všech dokumentů. Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka za zboží i dopravu na číslo bankovního účtu kupujícího nebo osobně v provozovně prodávajícího. Maximální lhůta pro vrácení peněz činí 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 
 

KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: Václav Tschulik
Kostelní 145, 790 01 Jeseník
tel. 777 273 441, 587 571 089
email:
knihydomecek@seznam.cz


JavaScript musí být povolen