položek
s DPH
  • Zobrazit

VYŠLA KNIHA ROZHOVORŮ S MONS. ANTONEM OTTEM - rodákem z Vidnavy

02.02.2019
V souvislosti s blížícími se osmdesátinami jedné z významných osobností současnosti s vazbou na Jesenicko, Mons. Antona Otteho vydalo nakladatelství Vyšehrad knihu jeho rozhovorů s redaktorem Josefem Beránkem pod titulem Vzdálená Evropa?

VYŠLA KNIHA ROZHOVORŮ S MONS. ANTONEM OTTEM 
 
V souvislosti s blížícími se osmdesátinami jedné z významných osobností současnosti s vazbou na Jesenicko, Mons. Antona Otteho vydalo nakladatelství Vyšehrad knihu jeho rozhovorů s redaktorem Josefem Beránkem pod titulem Vzdálená Evropa?. Její slavnostní představení se konalo v pátek 18. ledna 2019 v prostorách Nového děkanství na Vyšehradě.
Sál děkanství byl obsazen do posledního místa hosty z duchovního světa i politických kruhů. Sešli se zde mj. profesor UK Tomáš Halík Th.D., bývalý ministr kultury Daniel Hermann, probošt vyšehradské kapituly Mons. Aleš Opatrný, Th.D. nebo bývalý politik Cyril Svoboda, čelní představitelé Ackermann – Gemeinde a též delegace z města Neuburg an der Donau v čele s Dr. Rüdigerem Vogtem. Přítomni zde byli i osobní přátelé protagonisty onoho odpoledne z Česka a Německa. Setkali se, aby nad právě vydanou knihou vzdali díky za práci, dobrotu a mnozí i za přátelství člověku a knězi, který celý svůj profesní život zasvětil smíření mezi Čechy a Němci, posunu v pozitivním vnímání sjednocené Evropy a posílení role církve v ní, rozvoji přátelských kontaktů mezi národy.
Kdo je to vlastně Mons. Anton Otte? Narodil se 15. 8. 1939 ve Vidnavě v německé rodině. Jeho otec byl v roce 1946 na základě rozsudku Mimořádného lidového soudu v Opavě popraven. Maminka se 7 dětmi žila ve Vidnavě až do roku 1962, kdy se mohli vystěhovat do tehdejšího západního Německa. Tam se Anton Otte stal knězem, od roku 1991 žije převážně v Praze. V letech 1992 – 2010 byl duchovním radou Ackermann-Gemeinde, kde stále aktivně působí, v období let 2011 – 2017 zastával funkci probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, jejímž kanovníkem jako emeritní probošt je i nadále.
V roce 1996 byl Mons. Otte vyznamenán Řádem T. G. Masaryka, roku 1997 Velkým spolkovým křížem první třídy za zásluhy, v roce 2011 Medailí smíření Ackermann-Gemeinde za celoživotní přínos ke zlepšení česko-německých vztahů. Důležitá pro obyvatele našeho kraje je jeho práce iniciátora občanského porozumění mezi Čechy a Němci zde na Jesenicku. Jako dlouholetý aktivní člen vedení krajanského spolku Heimatbund Weidenau-Großkrosse byl spolu s prof. Rudi Grimmem jedním z těch, kteří ihned po roce 1989 začali aktivně budovat platformu pro vyrovnání se s historickými skutečnostmi mezi oběma národy a hledání cesty k pozitivním vztahům formou osobního setkávání se lidí z obou stran. Tak vzniklo partnerství Neuburgu an der Donau s Vidnavou a Velkou Kraší, na jehož základě byly položeny po roce 1996 partnerské vztahy Neuburgu a Jeseníku.  
O tom všem a mnohém dalším se zájemce může v knize dočíst. Zvolená forma rozhovorů dává možnost probrat širokou škálu témat vztahujících se k osobnosti Mons. Otteho, poznat jeho životní příběh, seznámit se s jeho duchovními i světskými snahami a cíli. Z odpovědí na čtenáře dýchá jeho láska k lidem, dobrota a mravní čistota, ale též pevná víra, odhodlání a síla, bez nichž by velké úkoly na něj kladené nemohl splnit. Připočteme-li dar vlídného humoru a nadhledu, je kniha niterným svědectvím o pozoruhodné osobnosti dnešní Evropy.
Kniha bude od konce ledna k dostání též v knihkupectví Domeček v Jeseníku. Majitel knihkupectví Mgr. Václav Tschulik připravuje ve spolupráci s jesenickým archivem slavnostní představení knihy za účasti obou jejích spoluautorů.
Setkání se uskuteční v pátek 15. března 2019 v 18:00 hodin v sále Státního okresního archivu. Bude mu předcházet:
-        od 16:00 hodin autogramiáda knihy v knihkupectví Domeček
-        od 17:00 hodin mše svatá ve farním kostele v Jeseníku,  celebrovaná Mons. Ottem

   Vzdálená Evropa?

         
    Mše sv. ve farním kostele ve Vidnavě          
      
                                                                                        
 Autogramiáda na Vyšehradě 2019

KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: Václav Tschulik
Kostelní 145, 790 01 Jeseník
tel. 777 273 441, 587 571 089
email:
knihydomecek@seznam.cz


JavaScript musí být povolen